Företagspolicy

Utvecklande

Vi ska vara flexibla, nytänkande och städigt sträva efter att förbättra oss. Vi ska värna om våra medarbetare och ta till vara på deras kompetens. Vi ska erbjuda alla i företaget möjlighet till utveckling, utbildning och friskvård. De skall vara delaktiga och engagerade i verksamheten och medverka till vår gemensamma utveckling.

Personliga

Vi skall tillsammans sträva efter ett öppet, kommunikativt och respektfullt arbetsklimat. Vi skall verka för att våra arbetsuppgifter skall kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi skall genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

Pålitliga

Vi skall alltid uppträda med god affärsetik. Vi skall arbeta nära våra kunder och vara lyhörda för deras intressen. Vi skall ha god planering och göra rätt ifrån början. Vi ska uppfylla lagar och krav och städigt arbeta för att förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.